Video trang chủ

CLIP TIÊU BIỂU
* Hành trình trên đất phù sa - hợp tác cùng TGDĐ
*Himalaya - hành trình từ đông sang tây
=> Quý khách click vào LINK để xem tour chi tiết


Ký sự Hành trình xuyên qua nóc nhà thế giới

* Tour Self Drive Russia
(31/01/2016 - 08/02/2017)

Tu viện Valday Iversky

Resort ở Valday

Quét tuyết dọn xe 

Nhà thờ trong hành trình 


Nhà thờ gỗ Thánh St Nicholas 

Đêm chia tay ở St Petersburg 

Cảm tưởng chuyến đi