Chính sách giao nhận

-    Sau khi thanh toán xong, quý khách sẽ nhận được thông tin tour cụ thể qua email hoặc số điện thoại đã đăng ký
-    Vì bản chất dịch vụ nên sẽ không có chính sách kiểm hàng trước. Khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ tour theo thông tin chương trình đã công bố và cam kết thực hiện bởi Viking.